Project Omschrijving

De nieuwbouw van de MFA Franeker is gerealiseerd aan de IJsbaanweg. In de nieuwe accommodatie zijn o.a. gehuisvest Stichting Kinderopvang Friesland, Stichting Radius (OBS De Opslach), RSG Simon Vestdijk en een Multifunctioneel Centrum.

De nieuwbouw bestaat voor de SKF uit een bouwlaag, voor OBS de Opslach uit twee bouwlagen en de RSG uit drie bouwlagen. De gebruikers zijn aan elkaar gekoppeld door een multifunctionele ruimte. Naast de onderlinge connectie, door middel van de multifunctionele ruimte, heeft iedere gebruiker een eigen herkenbare hoofdentree.

PROJECT DETAILS

Categories:
Location: Franeker
Completed: 2011

Locatiegegevens

IJsbaanweg 4,8801 EX Franeker